Koty w schronisku
ZAMĘTKA

Zamętka trafiła do schroniska z ul.Wapiennej. Jest kotką dziką o burej maści.

Dziś jest u nas...


133 psów
68 kotów
78 zwierząt egzotycznych