Koty w schronisku
ZAMĘTKA

Zamętka trafiła do schroniska z ul.Wapiennej. Jest kotką dziką o burej maści.

Dziś jest u nas...


162 psów
59 kotów
88 zwierząt egzotycznych