Koty w schronisku
LIPOLIGA

Czarna Lipoliga trafiła do Schroniska z ulicy Poligonowej. Przyjazna i spokojna koteczka.

Dziś jest u nas...


205 psów
107 kotów
63 zwierzęta egzotyczne