Psy w schronisku
LITUR

Litur trafił do schroniska z ul. Turystycznej. Jest niewielkim psem o rudej maści.

Dziś jest u nas...


205 psów
107 kotów
63 zwierzęta egzotyczne