Koty w schronisku
KLEJNOT

Klejnot trafił do Schroniska z ul. Milenijnej. Jest dorosłym kotem o czarno-białym umaszczeniu. Klejnot ma przyjazne usposobienie, lubi głaskanie i kontakt z człowiekiem.

Dziś jest u nas...


205 psów
107 kotów
63 zwierzęta egzotyczne