Zwierzęta egzotyczne w schronisku.
Zbożowy

Imię: Zbożowy180720

Gatunek: Pantherophis guttatus

Płeć: samiec

Szacowany wiek: 3 lata

Data przyjęcia: 20/07/2018

Uwagi: Oddany z powodu sytuacji losowej.

Stosunkowo (jak na ten gatunek) agresywny.

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


217 psów
96 kotów
70 zwierząt egzotycznych