Zwierzęta egzotyczne w schronisku.
Pseudemys1

Imię: Pseudemys1

Gatunek: Pseudemys concinna

Płeć: samica

Szacowany wiek: 2 lata

Data przyjęcia: 21/01/2018

Uwagi: Żółw został przyniesiony do schroniska.

Zwierzę w złym stanie. Obecnie w trakcie leczenia.

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


164 psów
66kotów
92 zwierzęta egzotyczne