Zwierzęta egzotyczne w schronisku.
Ż. ozdobne

Żółwie ozdobne – 53 osobniki

Trachemys scripta

Szacowany wiek: 5 – 30 lat

Żółwie znalezione lub odłowione na terenie Lublina, m.in. w Bystrzycy i Zalewie Zemborzyckim.

Obcy Gatunek Inwazyjny (IGO)!

Żółwie ozdobne (wszystkie podgatunki: żółtobrzuchy, żółtolicy, czerwonolicy) wpisane są na listę inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii. Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. 2021 poz.1718) nie mogą być wydane do adopcji osobom prywatnym. W schronisku przebywają w, specjalnie do tego celu utworzonym, azylu dla IGO.

Dziś jest u nas...


133 psów
68 kotów
78 zwierząt egzotycznych