Zwierzęta egzotyczne w schronisku.
Ż. ostrog.

Żółwie ostrogrzbiete – 11 osobników

Graptemys pseudogeographica

Szacowany wiek: 6 – 15 lat

Żółwie odłowione w Bystrzycy i Zalewie Zemborzyckim.

Gatunek inwazyjny!

Żółwie ostrogrzbiete (Graptemys pseudogeographica) wpisane są na listę gatunków inwazyjnych. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie w/w zwierząt konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W związku z powyższym, zwierzęta te mogą być wydane do adopcji wyłącznie osobom lub podmiotom posiadającym właściwe zezwolenie.

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


133 psów
68 kotów
78 zwierząt egzotycznych