Dzień Praw Zwierząt
czwartek, 18 maja 2023 13:18

Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt

22 maja obchodzimy w Polsce Dzień Praw Zwierząt. Data jest nieprzypadkowa i wiąże się z wejściem w życie pierwszego aktu prawnego regulującego postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi, gospodarskimi, laboratoryjnymi, żyjącymi w ogrodach zoologicznych i wykorzystywanymi w celach komercyjnych. Mowa o pierwszej Ustawie o Ochronie Zwierząt z 1997 roku, której uchwalenie poprzedziła największa w Polsce kampania społeczna dotycząca praw zwierząt i humanitarnego traktowania. Inicjatorem była organizacja ekologiczna „Klub Gaja”, który wówczas zebrał 600 tyś. podpisów pod rezolucją.

Na przestrzeni lat w zapisach ustawy dokonano zmian. Kary w związku okrucieństwem i skandalicznym zachowaniem wobec zwierząt się zaostrzyły. To pocieszająca tendencja, która niesie wniosek, że sprawy i życie zwierząt zaczynają istnieć w społecznej świadomości. Powoli znika usprawiedliwienie na brak leczenia, krótki łańcuch, brak pielęgnacji, bicie, niedopilnowanie, brak odpowiednich warunków bytowych(terrarium, akwarium, rozmiar budy, kojca).

Ustawa, to przepisy prawa. Są w niej artykuły, punkty, podpunkty i ustępy. To przykre, bo cały temat powinna wyczerpać jej preambuła:

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

W związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Zwierząt schroniskowych podopiecznych odwiedzą studenci Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, oraz prezes Koła Praw Zwierząt, które prężnie działa na uczelni. Serdecznie zapraszamy o godzinie 11:00 do wspólnego spotkania i wymiany doświadczeń. Będzie również okazja nawiązać współpracę z Kołem, oraz dowiedzieć się jak efektywnie wpierać potrzebujące zwierzęta.

 

Dziś jest u nas...


129 psów
77 kotów
79 zwierząt egzotycznych