Zwierzęta egzotyczne w schronisku.
Hemi

Imię: Hemi

Gatunek: Hemidactylus sp.

Płeć: nieoznaczona

Szacowany wiek: nieznany

Data przyjęcia: 25/10/2021

Uwagi: Przekazany przez Ekopatrol Straży Miejskiej. Schwytany przy ulicy Odlewniczej..

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


177 psów
93 kotów
104 zwierząt egzotycznych