Koty w schronisku
FONETYKA

Fonetyka trafiła do Schroniska z ul. Gospodarczej. Jest młodą kotką o burym umaszczeniu. Fonetyka to przyjazna kotka, w dniu przyjęcia pozwalała na bezpośredni dotyk i pozytywnie reagowała na głaskanie. Pobyt w schronisku bardzo ją stresuje, przez co bardzo się wycofała i potrafi reagować agresją.

Dziś jest u nas...


200 psów
61 kotów
67 zwierząt egzotycznych