Zwierzęta odebrane przez właścicieli
DANONKA

Danonka trafiła do Schronisku ze Skweru Tarasa Szewczenki. Jest dorosłą, przyjazną suczką.

Dziś jest u nas...


200 psów
61 kotów
67 zwierząt egzotycznych