TM
AJAJA

Bura Ajaja trafiła do Schroniska z ulicy Cienistej. Ma około 4 tygodnie.

Dziś jest u nas...


217 psów
96 kotów
70 zwierząt egzotycznych