Zwierzęta egzotyczne w schronisku.
Bursztyn

Imię: Bursztyn190729

Gatunek: Python regius

Płeć: samiec

Szacowany wiek: 7 lat

Data przyjęcia: 29/07/2019

Uwagi: Odłowiony w rejonie ulicy Bursztynowej.

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


202 psy
59 kotów
67 zwierząt egzotycznych