Zwierzęta odebrane przez właścicieli
ZGŁĘBKA

Bura Zgłębka trafiła do Schroniska z ulicy Głębokiej.

Dziś jest u nas...


218 psów
37 kotów
59 zwierząt egzotycznych