Zwierzęta odebrane przez właścicieli
ZGŁĘBKA

Bura Zgłębka trafiła do Schroniska z ulicy Głębokiej.

Dziś jest u nas...


200 psów
61 kotów
67 zwierząt egzotycznych