Zwierzęta egzotyczne w schronisku.
Chrobry

Imię: Chrobry190702

Gatunek: Pantherophis guttatus

Płeć: nieoznaczona

Szacowany wiek: 1 rok

Data przyjęcia: 02/07/2019

Uwagi: Schwytany przy ulicy Chrobrego. Przekazany przez Straż Miejską.

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


215 psów
81 kotów
65 zwierząt egzotycznych