Koty w schronisku
WAPLISZKA4

Łaciata Wapliszka4 trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


201 psów
39 kotów
61 zwierząt egzotycznych