Koty w schronisku
WAPLISZKA4

Łaciata Wapliszka4 trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


210 psów
82 kotów
62 zwierzęta egzotyczne