TM
WAPLISZKA4

Łaciata Wapliszka4 trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


211 psów
35 kotów
58 zwierząt egzotycznych