Koty do adopcji
WAPLISZKA4

Łaciata Wapliszka4 trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


215 psów
89 kotów
63 zwierząt egzotycznych