Koty w schronisku
WAPLISZKA2

Biało- czarna Wapliszka2 trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


200 psów
39 kotów
62 zwierząt egzotycznych