Koty do adopcji
WAPLISZKA2

Biało- czarna Wapliszka2 trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


228 psów
101 kotów
64 zwierząt egzotycznych