Koty w schronisku
WAPLISZKA1

Biało-bura Wapliszka trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


215 psów
89 kotów
63 zwierząt egzotycznych