Koty w schronisku
WAPLISZKA1

Biało-bura Wapliszka trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


211 psów
35 kotów
58 zwierząt egzotycznych