Koty do adopcji
WAPLISZKA1

Biało-bura Wapliszka trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


228 psów
101 kotów
64 zwierząt egzotycznych