TM
WAPLISZKA1

Biało-bura Wapliszka trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


210 psów
82 kotów
62 zwierzęta egzotyczne