TM
WAPLISZKA1

Biało-bura Wapliszka trafiła do Schroniska z ulicy Pliszczyńskiej. Ma około 6 tygodni.

Dziś jest u nas...


201 psów
39 kotów
61 zwierząt egzotycznych