Zwierzęta egzotyczne w schronisku.
Gorczyca1905

Imię: Gorczyca190529

Gatunek: Pantherophis guttatus

Płeć: samica

Szacowany wiek: 1 rok

Data przyjęcia: 29/05/2019

Wąż odłowiony przez Straż Miejską przy ulicy Gorczańskiej.

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


216 psów
85 kotów
65 zwierząt egzotycznych