Zwierzęta odebrane przez właścicieli
TARS

Biało-rudy Tars trafił do Schroniska z ulicy Rozdrożę. Przyjazny, ale w pierwszym kontakcie wycofany.

Dziś jest u nas...


210 psów
82 kotów
62 zwierzęta egzotyczne