Zwierzęta odebrane przez właścicieli
TARS

Biało-rudy Tars trafił do Schroniska z ulicy Rozdrożę. Przyjazny, ale w pierwszym kontakcie wycofany.

Dziś jest u nas...


211 psów
35 kotów
58 zwierząt egzotycznych