Zwierzęta odebrane przez właścicieli
MODERAT (DIEGO)

Moderat (Diego) został odłowiony przez patrol Straży Miejskiej na ul. Dzierżawnej. Jest średnim psem o czarno-rudej maści.

Dziś jest u nas...


220 psów
107 kotów
64 zwierząt egzotycznych