Psy w schronisku
ODESZEK

Odeszek został odłowiony na ul. Deszczowej. Jest niedużym psem o czarnej podpalanej maści.

Dziś jest u nas...


228 psów
101 kotów
64 zwierząt egzotycznych