Zwierzęta odebrane przez właścicieli
NABURA

Brązowa Nabura trafiła do Schroniska z ulicy Bór. Wycofana, ale pozwala na dotyk.

Dziś jest u nas...


211 psów
35 kotów
58 zwierząt egzotycznych