Znalazły dom - zwierzęta egzotyczne.
Zbożówka181106

Imię: Zbożówka181106

Gatunek: Pantherophis guttatus

Płeć: samica

Szacowany wiek: 6 miesięcy

Data przyjęcia: 06/11/2018

Uwagi: Wąż odłowiony przy ulicy Kalinowszczyzna we współpracy z Ekopatrolem Straży Miejskiej.

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


217 psów
96 kotów
70 zwierząt egzotycznych