Koty w schronisku
MISPORNIAK

Misporniak jest kotem po wypadku. Nie wykazuje agresji. Jest kotem o burej maści.

Dziś jest u nas...


234 psy
84 koty
40 zwierząt egzotycznych