Psy w schronisku
JAKRASZKA

Jakraszka została przywieziona na z ul. Czwartek. Jest małą suczką o czarno-białej maści.

Dziś jest u nas...


210 psów
82 kotów
63 zwierząt egzotycznych