Zwierzęta odebrane przez właścicieli
REBUS

Rebus został odłowiony na ul. Krakowskie Przedmieście. Jest wylękniony.

Dziś jest u nas...


201 psów
39 kotów
61 zwierząt egzotycznych