Zwierzęta odebrane przez właścicieli
REBUS

Rebus został odłowiony na ul. Krakowskie Przedmieście. Jest wylękniony.

Dziś jest u nas...


205 psów
107 kotów
63 zwierzęta egzotyczne