Zwierzęta odebrane przez właścicieli
REBUS

Rebus został odłowiony na ul. Krakowskie Przedmieście. Jest wylękniony.

Dziś jest u nas...


162 psów
59 kotów
88 zwierząt egzotycznych