Zwierzęta odebrane przez właścicieli
REBUS

Rebus został odłowiony na ul. Krakowskie Przedmieście. Jest wylękniony.

Dziś jest u nas...


228 psów
101 kotów
64 zwierząt egzotycznych