Zwierzęta odebrane przez właścicieli
HIGUSKA

Higuska jest buro-brązową suczką odłowioną na ul. Głuskiej. Nie wykazuje agresji.

Dziś jest u nas...


210 psów
82 kotów
62 zwierzęta egzotyczne