Zwierzęta odebrane przez właścicieli
HIGUSKA

Higuska jest buro-brązową suczką odłowioną na ul. Głuskiej. Nie wykazuje agresji.

Dziś jest u nas...


200 psów
39 kotów
62 zwierząt egzotycznych