Zwierzęta odebrane przez właścicieli
HIGUSKA

Higuska jest buro-brązową suczką odłowioną na ul. Głuskiej. Nie wykazuje agresji.

Dziś jest u nas...


228 psów
101 kotów
64 zwierząt egzotycznych