Zwierzęta odebrane przez właścicieli
PATI.

Siwa Pati trafiła do Schroniska z ulicy Świętochowskiego.

Dziś jest u nas...


215 psów
81 kotów
65 zwierząt egzotycznych