Zwierzęta odebrane przez właścicieli
FAPIR.

Brązowy Fapir został przywieziony do Schroniska z ulicy Wyzwolenia przez funkcjonariuszy Ekopatrolu.

Dziś jest u nas...


228 psów
101 kotów
64 zwierząt egzotycznych