Zwierzęta odebrane przez właścicieli
FAPIR.

Brązowy Fapir został przywieziony do Schroniska z ulicy Wyzwolenia przez funkcjonariuszy Ekopatrolu.

Dziś jest u nas...


210 psów
82 kotów
63 zwierząt egzotycznych