Zwierzęta odebrane przez właścicieli
FAPIR.

Brązowy Fapir został przywieziony do Schroniska z ulicy Wyzwolenia przez funkcjonariuszy Ekopatrolu.

Dziś jest u nas...


205 psów
107 kotów
63 zwierzęta egzotyczne