SABAŁKA

Sabałka jest schroniskoą weteranką. Przebywa w schronisku już 7 lat. Jest dość nieufną kociczką.

Dziś jest u nas...


262 psy
138 kotów
33 zwierząt egzotycznych