Koty w schronisku
SABAŁKA

Sabałka jest schroniskoą weteranką. Przebywa w schronisku już 7 lat. Jest dość nieufną kociczką.

Dziś jest u nas...


240 psów
115 kotów
46 zwierząt egzotycznych