CERLIK

Rudy Cerlik reafił do Schroniska z ulicy Perłowej. Rudy psiak, w dniu przyjęciał był bardzo wycofany. W chwili obecnej piesek otworzył się na kontakt z człowiekiem. Ufny, energiczny i wesoły, nie wykazuje zachowań agresywnych w stosunku do iinnych psów.

Dziś jest u nas...


263 psy
157 kotów
35 zwierząt egzotycznych