KROPKA...

Kropka trafiła do Schroniska z ulicy Elektrycznej. W dniu przyjęcia nie wykazała agresji. Jest przestraszona i wylękniona, ale daje się pogłaskać. Suczkę obowiązuje 14 dni kwarantanny. Jeżeli w tym czasie nie odbierze jej właściciel, zostanie wysterylizowana i przygotowana do adopcji.

Dziś jest u nas...


262 psy
138 kotów
33 zwierząt egzotycznych