Koty w schronisku
DEMIŁKA

Demiłka została znaleziona na ul. Mełgiewskiej. Dotychczas jest przestarszona i nieco nieufna. Jej wiek oceniamy na ok. 2 lata.

Kotkę obowiązuje 14 dni kwarantanny. Jeżeli w tym czasie nie zglosi się wlaściciel, po jej zakończeniu zostanie poddana zabiegowi sterylizacji, odbędzie szczepienia i będzie możliwa jej adopcja.

Dziś jest u nas...


240 psów
115 kotów
46 zwierząt egzotycznych