Psy w schronisku
CZUPAKABRA.

Ruda suczka trafiła do Schroniska z ulicy Witosa. Jest bardzo wylękniona i na kążdą próbę zbliżenia się do niej reaguje szczekaniem. Czupakabrę obowiązuje 14 dni kwarantanny. Jeżeli w tym czasie nie odbierze jej właściciel, to po jej zakończeniu, zostanie wysterylizowana i przygotowana do adopcji.

Dziś jest u nas...


240 psów
115 kotów
46 zwierząt egzotycznych