JAKRUS

Jakrus błąkał sie po ul. Probostwo, skąd został przywieziny do schroniska. Jest niedużym psiakiem. Nie wykazuje agresji.

Dziś jest u nas...


263 psy
157 kotów
35 zwierząt egzotycznych