DOŚKA

Suczka Dośka została odłowiona 2 stycznia 2018 roku przez Straż Miejską. Błąkała sie po ulicy Doswiadczalnej. Jest niewielkim, czarno-burym psem. Obecnie jest dość nieufna.

Po odbyciu 14-dniowej kwarantanny, o ile nie zgłosi się właściciel pies zostanie wysterylizowany, zaszczepiony i przekazany do adopcji.

Dziś jest u nas...


236 psów
182 kotów
35 zwierząt egzotycznych