Zwierzęta egzotyczne w schronisku.
Preri-ZW

Imię: Preri-ZW

Gatunek: Pantherophis emoryi (lub hybryda).

Płeć: samiec

Szacowany wiek: 7 lat

Data przyjęcia: 19/02/2016

Uwagi: Zwrot z adopcji.

Wąż agresywny. Wyłącznie dla osoby z dużym doświadczeniem.

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


239 psów
148 kotów
51 zwierząt egzotycznych