Psy w schronisku
ORMIAN

Ormian błąkał się po ulicy 1 Maja, na której został odłowiony przez Straż Miejską. Toleruje ludzi.

Dziś jest u nas...


262 psy
111 kotów
31 zwierząt egzotycznych