Psy w schronisku
ORMIAN

Ormian błąkał się po ulicy 1 Maja, na której został odłowiony przez Straż Miejską. Toleruje ludzi.

Dziś jest u nas...


228 psów
120 kotów
49 zwierząt egzotycznych