By koteczekdrapak MIAU!- konkurs
wtorek, 11 stycznia 2022 14:09
Potrzeba matką wynalazku
Tym przysłowiem zapraszamy do udziału w konkursie, a tym samym pomocy naszym podopiecznym.
Pod naszą opieką znajduje się prawie sto kotów. Oprócz towarzystwa człowieka, prawidłowego żywienia i czasem leczenia, nasze mruczki mają potrzebę wspinania, zabawy, znaczenia pazurkami terenu. Każde z tych pragnień można zaspokoić jednym, ale bardzo istotnym w życiu domowego kota meblem- drrrrrapakiem.
Zasady uczestnictwa są proste. Technika dowolna. Jeżeli kojarzycie konkurs jazdy na byle czym, pewnej znanej marki napojów, to mamy nadzieję, że znajdziecie mnóstwo inspiracji!
Niech w kocich boksach zagości kolor, radość i mruczenie.
Regulamin załączamy i na wstępie wszystkim uczestnikom dziękujemy!

 

REGULAMIN KONKURSU “BY KOTECZEK DRAPAK MIAU”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE I KOCICH HEROSÓW Z LUBELSKIEGO SCHRONISKA

 

UCZESTNICY

 

Konkurs skierowany jest do dla uczestników indywidualnych i grupowych (klas szkolnych, kół zainteresowań i naukowych, roczników studiów, grup warsztatowych, zespołów pracowniczych itp.). Osoby niepełnoletnie powinny wykonywać swoje prace pod nadzorem lub przy udziale dorosłych.

 

ZADANIE

Samodzielne zaprojektowanie i wykonanie drapaka dla kotów przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.

 

WARUNKI • warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie drapaka dla kotów;
 • drapak może być wykonany w dowolnym rozmiarze, w dowolnej technice i z dowolnych materiałów nieszkodliwych dla zwierząt;
 • do wykonania drapaka mogą być wykorzystane jedynie czyste odpady i surowce wtórne, pozbawione biologicznych i mechanicznych zniszczeń;
 • drapak musi być bezpieczny do użytkowania przez koty, tzn. nie może zawierać m.in. ostro zakończonych elementów, elementów łatwych do połknięcia przez koty, elementów śliskich, niestabilnych, a cała konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie minimum 5 kg;
 • drapak można robić pojedynczo lub w grupie kilku/kilkunastu osób;
 • drapak musi być funkcjonalny, tzn. musi zawierać przynajmniej jeden element, o który koty mogłyby ostrzyć pazurki;

 

CELE

 • pomoc kotom przebywającym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie poprzez urozmaicenie ich warunków bytowania w boksach;
 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach życiowych kota domowego;
 • rozwój zdolności manualnych, myślenia przestrzennego i projektowania;
 • świadome wykorzystanie materiałów i surowców wtórnych – recykling;

 

CZAS TRWANIA

Rozpoczęcie konkursu: 11.01.2022 r.

Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych: 10.02.2022 r.

Ogłoszenie laureatów konkursu: 20.02.2022 r.


ZASADY

 • prace należy dostarczyć w terminie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  w Lublinie z siedzibą przy ul. Metalurgicznej 5, a w przypadku braku możliwości samodzielnego transportu należy zgłosić potrzebę pomocy poprzez stronę na Facebooku “Koci Herosi z Lubelskiego Schroniska”;
 • prace z chwilą ich złożenia stają się własnością Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie i nie muszą być zwrócone uczestnikom po zakończeniu konkursu;
 • do dokonania oceny wykonanych drapaków i wyboru najciekawszych prac zostanie powołane specjalne Jury;
 • prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 15, młodzież i dorośli powyżej 15 roku życia;
 • decyzje Jury są ostateczne;
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.02.2022 r. w Dzień Otwartych Drzwi zorganizowany z okazji Dnia Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie;
 • zwycięzca/ zwycięzcy zostaną zaproszeni do odebrania nagrody i obejrzenia swojej pracy w budynku kociarni;
 • dane uczestników konkursu są zbierane i przetwarzane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu;
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz ich zdjęć do celów promocyjnych;
 • prawa autorskie przechodzą na własność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie;
 • złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu;


WARUNKI UCZESTNICTWA • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracą konkursową;
 • uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę, zaświadcza, że: a) zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym konkursie, b) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, d) wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac;
 • lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie organizatora www.schronisko-zwierzaki.lublin.pl oraz na stronie “Koci Herosi z Lubelskiego Schroniska”
 • wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

KRYTERIA OCENY

Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę:

 • staranność,
 • stabilność,
 • funkcjonalność,
 • oryginalność pomysłu,
 • estetyka wykonania,
 • wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
 • inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
 • wrażenie estetyczne,
 • spełnienie podanych wytycznych,
 • zgodność z tematem konkursu,
 • oryginalność i estetyka wykonania,
 • samodzielność i pomysłowość wykonania,
 • bezpieczeństwo użytkowania

 

Dziś jest u nas...


162 psów
59 kotów
88 zwierząt egzotycznych