Projekt europejski S.O.S. - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów. Lublin, Łuck oraz Iwano-Frankowsk
środa, 22 kwietnia 2015 15:46

W dniach 22 - 23 kwietnia 2015 r. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie odbywa się seminarium w ramach projektu: "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt: Lwów. Lublin, Łuck oraz Iwano - Frankowsk"; projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.

Cele projektu:

  1. Zwiększenie efektywności procesu regulacji liczebności zwierząt w miastach partnerskich.
  2. Podniesienie kwalifikacji specjalistów medycyny weterynaryjnej i ochrony zwierząt w miastach partnerskich.
  3. Stworzenie warunków sprzyjających powstaniu sterylizacyjno – weterynaryjnych centrów/schronisk dla bezdomnych zwierząt w Łucku i Iwano -Frankiwsku.
  4. Podniesienie poziomu świadomości mieszkańców polsko – ukraińskiego terytorium przygranicznego w zakresie postępowania ze zwierzętami.
  5. Zacieśnienie współpracy między organami władzy samorządowej i specjalistami medycyny weterynaryjnej i ochrony bezpańskich zwierząt w miastach partnerskich.


więcej zdjęć na fotoblogu
 

Dziś jest u nas...


240 psów
115 kotów
46 zwierząt egzotycznych