WOLONTARIAT- rekrutacja
wtorek, 21 października 2014 13:02

WOLONTARIAT- rekrutacja
Dnia 11.11.2014r. odbędzie się nabór na członków wolontariatu. Pod uwagę będę brane formularze dostarczone do 30.10.2014r. do godz 17.00. Formularze wrzucone po tym terminie będą brane pod uwagę przy kolejnym naborze
Formularz w postaci pliku pdf dostępny do pobrania na stronie SSNP: http://www.ssnp.org.pl/viewpage.php?page_id=9
Formularze są przyjmowane przez cały rok dlatego również te formularze, które zostały dostarczone po ostatnim naborze (październik 2013r.) będą brane pod uwagę w nadchodzącej rekrutacji Formularz należy wrzucić do urny na formularze zgłoszeniowe znajdującej się w Schronisku.
Na ich podstawie są zapraszane osoby na nabór (pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej). Nabory odbywają się min. 2 razy w roku na wiosnę (kwiecień/maj) oraz na jesień (październik/listopad).
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą mailową (proszę nie zapomnieć podać adresu e-mail!). Zaproszone osoby odbędą szkolenie po którym zostaną przyjęte na miesiąc próbny. W przypadku rezygnacji kandydata zostanie zaproszone kolejna osoba z listy rezerwowej.
W celu zapewnienia jak najlepszej opieki naszym podopiecznym oraz bezpieczeństwa pracy wolontariuszom, co jakiś czas przeprowadzamy nabór na stanowisko wolontariusza. Tylko po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, na której sprawdzane są predyspozycje psychologiczne jak i możliwości kandydata, dokonujemy wyboru najlepszych ofert. Możemy przyjąć ograniczoną liczbę wolontariuszy, dlatego staramy się przyjmować te osoby, które posiadają doświadczenie, są odpowiedzialne i mają czas. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza i wrzucenia go do urny która znajduje się w korytarzu schroniska zaraz obok biura.. Chętni muszą mieć 18 lat.

 

Dziś jest u nas...


244 psy
148 kotów
50 zwierząt egzotycznych