Zasady przyjmowania zwierząt

1.Do schroniska przyjmowane są zwierzeta:

a) bezdomne, odłowione z terenu miasta Lublin, bez względu na stan zdrowia,

b) z wypadków ulicznych,

c) ze zgłoszeń interwencyjnych,

d) odebrane właścicielom na podstawie decyzji administracyjnych,

2. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Dyrektor Wydziału OŚ może podjąć decyzje o przyjęciu do Schroniska zwierzęcia doprowadzonego przez właściciela, W takim przypadku właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do przekazania Schronisku książeczki zdrowia psa, zaświadczenia o aktualnych szczepieniach, podania okoliczności oddania zwierzęcia, udzielenia informacji o charakterze zwierzęcia, przebytych chorobach, podpisanie dokumentu zrzeczenia się praw  własności  do oddawanego zwierzęcia itp.

3. Każde zwierzę, które zostaje doprowadzone do Schroniska  będzie :

a) zbadane przez lekarza weterynarii,

b) wpisane do ewidencji,

c) poddane 14 dniowej kwarantannie,

d) po odbyciu kwarantanny poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji

e) zaszczepione przeciw chorobom zakaźnym,

f) oznakowane przez wszczepienie mikroczipa ( znakowanie nie dotyczy kotów oraz psów czasowo odebranych właścicielom do czasu orzeczenia przez Sąd przepadku tych zwierząt)

 

 

Dziś jest u nas...


141 psów
117 kotów
88 zwierząt egzotycznych