Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie

panoramapanoramapanorama

 

Schronisko zostało wybudowane i sfinansowane przez Urząd Miasta Lublina w 2007 r. Bezpośredni nadzór nad Schroniskiem sprawuje Wydział Ochrony Środowiska.

W nowym obiekcie przy ul. Metalurgicznej 5 Schronisko funkcjonuje od stycznia 2008 r.

Zaczynamy być coraz bardziej dostrzegalni. Jest to zasługa wielu osób zaangażowanych w promocję Schroniska. Funkcjonuje już nasza strona internetowa www.schronisko-zwierzaki.lublin.pl, mamy logo, którego autorem są dzieci.

Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną i bytową przywiezionym tu zwierzętom.

Trafiają tu zwierzęta z wypadków komunikacyjnych, chore, wynędzniałe, będące ofiarami ludzkiej przemocy, obojętności i bezmyślności.

Schronisko we współpracy ze Strażą Miejską zajmuje się odławianiem zwierząt zgłoszonych przez mieszkańców Lublina.

Obowiązkiem Schroniska jest również przewożenie, przechowywanie i oddawanie do utylizacje zwłok zwierząt znalezionych na terenie miasta.

Zwierzęta przyjmowane do Schroniska poddawane są 2-tygodniowej kwarantannie i obserwacji. W tym czasie zwierzęta zagubione, które trafiły do schroniska czekają na właściciela. Po upływie 2 tygodni zwierzęta stają się rezydentami schroniska, są poddawane sterylizacji i znakowaniu (psy poprzez chipowanie, koty poprzez znakowanie ucha).Schronisko na ueropejskim poziomie

 

Zwierzęta pozostające w schronisku, mające powyżej 3 miesiąca życia są obligatoryjnie szczepione przeciw wściekliźnie.

Czworonogi przebywają w pomieszczeniach zaprojektowanych w sposób umożliwiający utrzymanie czystości i opiekę nad nimi. Dezynfekcja i wywóz nieczystości jest znaczącym obciążeniem finansowym dla Schroniska.

Wierzymy, że każde przywiezione tu zwierzę będzie u nas przebywało tylko chwilowo. Dlatego  jesteśmy zainteresowani prowadzeniem działalności promocyjnej i edukacyjnej ukierunkowanej na formowanie pozytywnych postaw wobec adopcji z jednoczesnym zrozumieniem zasad mądrej adopcji. Zależy nam na tym, żeby raz skrzywdzone zwierzęta, nie zostały pozostawione po raz kolejny. Zasady mądrej adopcji umieściliśmy na naszej stronie internetowej (www.schronisko-zwierzaki.lublin.pl).

Sprawne funkcjonowanie Schroniska i stała opieka nad psami i kotami jest możliwa dzięki niebywałemu zaangażowaniu i oddaniu pracujących tu osób.

 

Dziś jest u nas...


141 psów
117 kotów
88 zwierząt egzotycznych